Bases concessió ajuts als nuclis de convivència per fer front a la crisi energètica