Formació i Empresa

Tania-Carretero-Ernesto

SRA.TÀNIA CARRETERO ERNESTO.

Àrea de Formació, empresa i ocupació, regidora

L’Ajuntament de La Pobla segueix apostant de manera decidida per oferir una formació variada, de qualitat i a l’abast de tothom, amb la voluntat que els habitants del municipi que ho desitgin puguin actualitzar o ampliar la seva formació per afrontar amb més garanties l’accés al mercat laboral. En aquesta ocasió, presentem l’oferta de cursos formatius, propostes d’àmbits professionals molt diversos.