LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL

LLAR D´INFANTS L´ESQUIROL I NOU ESQUIROL DE LA POBLA DE MAFUMET

QUI SOM?:

Les llars d´Infants L´Esquirol i Nou Esquirol de la Pobla de Mafumet són de titularitat municipal.

S´imparteix el primer cicle de l´educació infantil (de 16 setmanes a 3 anys).

La gestió del servei és a càrrec de l´Ajuntament de la Pobla de Mafumet, mitjançant un Organisme Autònom.

La llar d´Infants L´Esquirol està en funcionament des de l´any 1993 i la llar

d´Infants Nou Esquirol des de l´any 2010.

 

                       

 

La llar d´Infants L´Esquirol té una capacitat de 40 places i disposa de 2 grups de 2 a 3 anys.

La llar d´Infants Nou Esquirol té una capacitat de 82 places i disposa de 6 grups:

 • 2 grups de nadons
 • 3 grups d´1 a 2 anys
 • 1 grup de 2 a 3 anys

 

PROJECTE EDUCATIU:

 • Considerem molt important atendre les necessitats bàsiques dels infants: de afecte, alimentació, higiene, descans,etc. Així com també fomentar la seva autonomia. Per això, dins de la vida quotidiana de la llar, els hàbits i rutines són activitats esencials en el dia a dia. La cooperació i participació dels infants en aquestes accions quotidianes els ajudarà a iniciar-se en aquesta autonomia.
 • Donem als infants la possibilitat de relacionar-se i compartir experiències amb altres nens i nenes i, i adults. Aprenent poc a poc a gestionar els conflictes del dia a dia.
 • Respectem el moment evolutiu de l´infant i la llibertat de moviment. De manera que, amb l´espai i els materials adequats, vagi aconseguint, al seu ritme, les seves conquestes.
 • Cada vegada, utilitzem més materials naturals per tal d´oferir als infants el màxim d´estímuls sensorials possibles.
 • Treballem a partir d´unitats de programació properes i significatives com són les estacions i les festes tradicionals.
 • Partint de les tres àrees del curriculum:
 1. Àrea de Descoberta d´un mateix i dels altres
 2. Àrea de Descoberta de l’entorn
 3. Àrea de Comunicació i Llenguatges

Programem propostes de joc lliure i estructurat, propostes de psicomotricitat fina i gruixuda, propostes de manipulacióo i experimentació, propostes de llenguatge verbal, musical i plàstic i propostes matemàtiques.

 • També volem aproximar a l´infants al seu entorn social, cultural i natural mitjançant visites, sortides al teatre, passejades o excursions a la granja.
 • Ens plantejem l´educació dels infants des d´una vessant globalitzadora. Es a dir, entenem a l´infant “com un tot” i potenciem el desenvolupament dels diversos aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu dels infants.
 • Considerem molt important el paper de la família i la seva relació amb l´escola. Per aquesta raó el centre ofereix diferents canals de comunicació: entrevistes, reunions, agenda, comunicació directa a les entrades i sortides, etc.
 • En cas de detectar algun infant amb alguna necessitat específica comptem amb el suport de l´EAP (Equip d´Assessorament Psicopedagògic) i el CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç).

 

           

 

PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES:

L´AMPA i el Consell Escolar potencien la participació de les famílies en la vida de la llar. Així com la col·laboració de les famílies en diverses activitats del centre.

 

HORARIS:

HORARI: ENTRADES SORTIDES
MATÍ 9:00 h. a 9:15 h 12:20 h. a 12:30 h.
TARDA 15:00 h. a 15:30 h. 15:00 h. a 15:30 h.
16:50 h. a 17:00 h.
17:50 h. A 18:00 h.

SERVEIS:

Acollida: De 8:00 h. a  9:00 h. És un servei per aquelles famílies que necessiten diàriament o esporàdicament que els seus fills/es entrin a la llar abans de les 9 h.

Menjador: De 12:30 h. a 15:00 h. És un servei que disposa la llar. El menjar és elaborat per el càtering Cuina Gestió de Reus i els menús són confeccionats per una dietista.

 

QUOTES:

SERVEIS HORARI PREUS
LLAR De 9h a 12:30 h i de 15h a 17h o 18h 80 €
ACOLLIDA De 8h a 9h 20 € al mes o2 € per dia
MENJADOR De 12:30h a 15h 4.40 € per dia

 

 

 

CENTRE: 43008936 LLAR D´INFANTS L´ESQUIROL

ADREÇA: C/ Marià Fortuny, s/n

CP: 43140 La POBLA DE MAFUMET

TELÈFON: 977.84.33.13

A/e: e3008936@xtec.cat

 

GRUP D’EDAT UNITATS PLACES AUTORITZADES PLACES RESERVADES ORDINÀRIES PLACES RESERVADES N.E.E. PLACES OFERTADES ORDINÀRIES PLACES OFERTADES

N.E.E.

PLACES TOTALS OFERTADES
Grup P0 16 setmanes – 1 any 2 16 0 0 14 2 16
Grup P1 1 – 2 anys 3 39 16 0 20 3 23
Grup P2 2 – 3 anys 3 60 39 0 18 3 21

PLANS D’ORGANITZACIÓ CURS 2020-21 DE LES DUES LLARS

 

 

 

 

SEU-E I TRÀMITS

Feu click a la següent imatge: