Ensenyament i Sanitat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Pomada Callarisa, 3a Tinent d’Alcalde

 Responsable d’Ensenyament i Sanitat

LAjuntament de La Pobla de Mafumet sempre ha mantingut lensenyament i la formació com un dels pilars bàsics de la nostra política municipal. Som conscients que garantir laccés a lensenyament i a la formació als pobletans i pobletanes és la nostra obligació i el nostre compromís.

 Com a pobletana i regidora dEnsenyament i Sanitat, estic molt orgullosa del nostre poble, de pertànyer a un municipi compromès amb la formació i leducació, i que posa tots els mitjans possibles per ajudar a les famílies i garantir que els seus fills i filles puguin accedir a una formació integral de qualitat.

 Tenim dues llars dinfants sufragades, bàsicament, pel nostre Ajuntament, un ampli i complet programa de beques i ajudes a l’estudi, que inclou tots els nivells, i són una gran ajuda per als nostres estudiants i les seves famílies.

 Però no només això, sinó que també impulsem durant tot lany cursos, xerrades formatives, així com una àmplia varietat dactivitats culturals destinades a tots els nostres veïns i veïnes. En aquest sentit, el nostre municipi està impulsant i recolzant, conjuntament amb la URV, la iniciativa de lAntena del Conexement, que des que es va implantar a La Pobla està promovent la formació i linterès cultural en la societat pobletana. 

Un altre dels pilars bàsics de la nostra política és la cura de la salut dels pobletans i pobletanes . En aquest àmbit, lAjuntament colabora amb la doctora pobletana i degana de la Facultat de Medicina de la URV, Montserrat Giralt en lorganització de les xerrades de salut destinades a tots els veïns i veïnes, amb especial atenció als jubilats i pensionistes, i que tenen lloc en espais com el Casal de la Gent Gran i el Casal Cultural.

 Daltra banda, hem engegat unes noves instalacions saludables al nostre municipi: el Parc de Salut, ubicat al Parc de lesPobles i que ofereix als nostres veïns i veïnes un ampli ventall daparells de gimnàstica que els permetrà mantenir-se en forma i mantenir un estil de vida més saludable.

 En definitiva, les nostres polítiques estan destinades a vosaltres, a millorar la qualitat de vida dels pobletans i pobletanes. Estem compromesos amb la formació, lensenyament i la salut de la nostra gent, perquè sabem que el vostre futur és el futur de La Pobla.