E-FACT

 

Ets proveïdor d’aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica?

Segons les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet  i d’acord amb allò que preveu l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, només estan exempts de l’obligació d’emetre factura electrònica els proveïdors les factures dels quals no superin l’import de 1.000 euros.

Per emetre una factura electrònica a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet necessitaràs saber els codis DIR3 (Directori Comú d’Unitats i Oficines) de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet:

Oficina Comptable: L01431093
Òrgan gestor: L01431093
Unitat tramitadora: L01431093

 

El format per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007.

Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes, alguns dels quals són:

https://www.b2brouter.net/ca
MANUAL CREACIÓ I ENVIAMENT FACTURES ELECTRÒNIQUES B2B ROUTER
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
http://www.hazteunafacturae.com

 

Un cop enviada la factura electrònica, pots consultar-ne l’estat al Punt General de Factures Electròniques de les Administracions Públiques de Catalunya:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=768

Pots accedir a “Factures – consulteu l’estat”, on hauràs d’escriure exactament les següents dades:

NIF / CIF de l’emissor (és a dir, el teu NIF o el CIF de la teva empresa) tal i com consta a la factura electrònica (pot ser que inclogui “ES” davant del número o pot ser que no, consulta-ho a la factura).

NIF / CIF del receptor (és a dir, l’Ajuntament) tal i com consta a la factura electrònica (pot ser ESP4311100D o P4311100D, consulta-ho a la factura).

Número de la factura.

Import de la factura amb IVA inclòs.

 

ENLLAÇ AOC FACTURA ELECTRÒNICA 

Com facturar electrònicament si sóc un proveïdor?