Dret d’accés a la informació pública


ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA.
De conformitat amb lo establecido en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, tota persona jurídica o física podrà dirigir-se a l’Administració presentant les sol·licituds, comunicacions i escrits que consideri oportuns, tan sols deuran complir aquests amb el contingut mínim regulat en dita normativa.
A continuació té en els següents enllaços la sol·licitud i les resolucions de les diferents sol·licituds rebudes: