Documents subjectes a exposició pública.

 

 

CONSULTA DE DOCUMENTS

SUBJECTES A EXPOSICIÓ PÚBLICA

 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL INDUSTRIAL SUS PP-5 VERMUTS YZAGUIRRE

APROVACIÓ DEFINITIVA MEM_PURB SUD_PP5

APROVACIÓ DEFINITIVA PLAN_PURB SUD_PP5

 

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL INDUSTRIAL SUS PP-5 VERMUTS YZAGUIRRE

PROJECTE REPARCEL·LACIÓ REVISIÓ_1.2 SIGNAT (3)

ESCRIPTURA PÚBLICA DE REPARCEL·LACIÓ

ANUNCI AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET

 


MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 4. IMPLANTACIÓ D´INFRAESTRUCTURES COMUNS PAU B, PAU A, PP1, art. 118 bis.

 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 4. IMPLANTACIÓ D´INFRAESTRUCTURES COMUNS PAU B, PAU A, PP1, art. 118 bis


APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL SUD P.P.5

 

 

MEMÒRIA PLA PARCIAL P.P.5

PLÀNOLS

ESTUDI MEDIOAMBIENTAL

ANNEX LA PLA PARCIAL INDUSTRIAL SUD P.P.5

ESTUDI DE MOBILITAT

MEMÒRIA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA