Documents subjectes a exposició pública.

 

 

CONSULTA DE DOCUMENTS

SUBJECTES A EXPOSICIÓ PÚBLICA

 


 

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PLA PARCIAL INDUSTRIAL SUS PP-5 VERMUTS YZAGUIRRE

 

PROJECTE REPARCEL·LACIÓ REVISIÓ_1.2 SIGNAT (3)

ESCRIPTURA PÚBLICA DE REPARCEL·LACIÓ

ANUNCI AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 4. IMPLANTACIÓ D´INFRAESTRUCTURES COMUNS PAU B, PAU A, PP1, art. 118 bis.

 

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUM 4. IMPLANTACIÓ D´INFRAESTRUCTURES COMUNS PAU B, PAU A, PP1, art. 118 bis

 

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL SUD P.P.5

 

 

MEMÒRIA PLA PARCIAL P.P.5

PLÀNOLS

ESTUDI MEDIOAMBIENTAL

ANNEX LA PLA PARCIAL INDUSTRIAL SUD P.P.5

ESTUDI DE MOBILITAT

MEMÒRIA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA