Ajuntament

Sr. Joan Maria Sardà Padrell. UAS-POBLA.
Àrea de Governació, personal, trànsit i seguretat, alcalde.
Sra. Estefania Serrano Agudo. UAS-POBLA.
Àrea d'Esports, Joventut i Hisenda, regidora i primer tinent d'alcalde. UAS-POBLA.
Sr. Gustavo Donoso Trenado. UAS-POBLA.
Àrea de Serveis Municipals, Recursos Humans, Protecció Civil i Medi Ambient, regidor i segon tinent alcalde.
Sra.Tània Carretero Ernesto. UAS-POBLA.
Àrea de Dinamització laboral, Empresa i Formació regidora i tercer tinent alcalde.
Sr. Sergi Moreno Aymamí. UAS-POBLA.
Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Transparència i Butlletí Municipal, regidor.
Sra. Bàrbara Francesch Batista. UAS-POBLA.
Àrea d'Acció Social, Gent Gran i Polítiques d'Igualtat, regidora.
Sra. Mireia Morales Queralt. UAS-POBLA.
Àrea d'Educació i Salut, regidora.
Sr. Martí Miravete Puyo. UAS-POBLA.
Àrea de Obres, Vies Públiques, Parcs i Jardins, Agricultura i Gestió de Residus, regidor.
Sr. Llorenç Serrahima Escoda. UAS-POBLA.
Àrea de Festes, regidor.
Sr. Agustí Valls Prats. GRUPO INDEPENDENTS PER LA POBLA.
Regidor.
Iban Ferrè Pàmies. PSC – CP.
Regidor