Factura d’import no superior a 1.000 euros

1 juny, 2022

Factura d’import no superior a 1.000 euros

 

Si ets proveïdor d’aquest ens i has de presentar una factura d’import no superior a 1.000 euros, estàs exempt de l’obligació d’emetre factura electrònica. En aquest apartat hi tens l’enllaç per a poder presentar aquestes factures.

 

Ets proveïdor d’aquest ens i hi has de presentar una factura d’import no superior a 1.000 euros?

Les bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, en aplicació de la facultat establerta a l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del Sector Públic, eximeixen de l’obligació d’emetre factura electrònica en el cas de les factures que no superin l’import de 1.000 euros.

En el següent enllaç pots presentar la teva factura no superior a 1.000 euros:

https://poblamafumet.eadministracio.cat/e-invoice.1

 

Relacionats

Factura d’import no superior a 1.000 euros

1 juny, 2022

  Si ets proveïdor d’aquest ens i has de presentar una factura d’import no superior a 1.000 euros, estàs exempt […]

Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones

9 febrer, 2021

Benvolgudes i benvolguts, Volem informar-vos que l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet ha posat en marxa el Pla d’igualtat d’oportunitats […]

E-FACT FACTURA ELECTRÒNICA

1 gener, 2019

Ets proveïdor d’aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l’enllaç que et […]