E-FACT

Ets proveïdor d’aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica?

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae, segons l’Ordre PRE/2971/2007.

Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes:

https://www.b2brouter.net/ca
MANUAL CREACIÓ FACTURES ELECTRÒNIQUES B2B ROUTER
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
http://www.hazteunafacturae.com/Identify.html