DOCUMENTS OBLIGATORIS SEU-E I TRÀMITS

9 febrer, 2018

DOCUMENTS OBLIGATORIS SEU-E I TRÀMITS

Des d’aquesta página us podeu descarregar els documents que amb carácter obligatori heu d’adjuntar als vostres escrits, quan així s’estableixi a la seu electrónica per a cada tràmit concret.

AUTOLIQUIDACIÓ IMPOST CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES/TAXA LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES, FEU CLIC AL SEGÜENT LINK:
COMUNICACIÓ URBANÍSTICA, FEU CLIC AL SEGÜENT LINK:
SOL·LICITUD INCENTIUS A EMPRESES I EMPRENEDORS PER A LA PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ 2018, FEU CLIC AL SEGÜENT LINK:
DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITAT INNÒCUA,  FEU CLIC AL SEGÜENT LINK:
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE BAIX RISC, FEU CLIC AL SEGÜENT LINK:
CERTIFICAT TÈCNIC D’ACTIVITATS , FEU CLIC AL SEGÜENT LINK:
DECLARACIÓ RESPONSABLE ESTABLIMENTS ALIMENTARIS, FEU CLIC AL SEGÜENT LINK:

Relacionats

LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL

17 febrer, 2018

SEU ELECTRÒNICA DE LA LLAR D’INFANTS L’ESQUIROL Feu clic al següent enllaç: http://organismeautonomllardinfantslesquirol.eadministracio.cat/info.8    

CALENDARI DEL CONTRIBUENT

14 febrer, 2018

Accés directe al calendari del contribuent. Aquí podrà descarregar-se el calendari del contribuent en format PDF. Faci click sobre la […]

DOCUMENTS OBLIGATORIS SEU-E I TRÀMITS

9 febrer, 2018

Des d’aquesta página us podeu descarregar els documents que amb carácter obligatori heu d’adjuntar als vostres escrits, quan així s’estableixi […]

E-FACT FACTURA ELECTRÒNICA

6 juliol, 2017

Ets proveïdor d’aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l’enllaç que et […]