CURSOS FORMATIUS 2019 EDICIÓ GENER – JUNY

1 Gener, 2019

CURSOS FORMATIUS 2019 EDICIÓ GENER – JUNY

Informació i inscripcions:
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de 10 a 14 h.
Els interessats a participar en algun dels cursos inclosos
en aquest programa formatiu han d’adreçar-se a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana i omplir el formulari corresponent.
Les places per a cada curs són limitades. En cas que
el nombre d’inscrits superi les places disponibles, tindran
preferència les persones en situació d’atur i les empadronades
al municipi.
Per tal de confirmar la inscripció al curs seleccionat, és
obligatori i imprescindible presentar el resguard bancari
de pagament del curs a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
L’organització del programa de Cursos formatius 2019,
edició gener-juny, es reserva el dret de suspendre aquells
cursos que no assoleixin un nombre mínim d’inscrits. En
aquest cas, les persones que s’hi hagin inscrit seran degudament
informades i se’ls retornarà els diners abonats
corresponents a l’import del curs.
En cas de no assistència a les sessions dels cursos, els diners
no seran retornats.

Relacionats

CALENDARI DE PAGAMENTS 2019

19 Febrer, 2019

Adjunt tenim els calendaris de pagaments:

E-FACT FACTURA ELECTRÒNICA

1 Gener, 2019

Ets proveïdor d’aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l’enllaç que et […]

CURSOS FORMATIUS 2019 EDICIÓ GENER – JUNY

1 Gener, 2019

Informació i inscripcions: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de 10 a 14 h. Els interessats a participar en algun dels cursos […]