Composició Ajuntament

Sr. Joan Maria Sardà Padrell.
Àrea de Governació, personal, trànsit i seguretat
Sr. Josep Dalmau Fortuny.
Àrea d’Urbanisme, patrimoni, agricultura i butlletí municipal, regidor i primer tinent d’alcalde
Sr. Joan Ramon Aliaga Garcia.
Àrea d’Hisenda, obres i protecció civil, regidor i segon tinent d’alcalde
Sra. Estefania Serrano Agudo.
Àrea de Joventut, esports i medi ambient, regidora i tercer tinent d'alcalde
Sr. Llorenç Serrahima Escoda.
Àrea de Festes, regidor
Sr. Martí Miravete Puyo.
Àrea de serveis espais públics i sanitat, regidor
Sra. Olga Pomada Callarisa.
Àrea d’Ensenyament, regidora
Sr. Gerard Baena i Baget.
Àrea de Cultura i gent gran, regidor
Sra. Ana Maria Aceituno González.
Àrea de Política d’igualtat i serveis socials, regidora
Sra.Tània Carretero Ernesto.
Àrea de Formació, empresa i ocupació, regidora
Sr. Iban Ferré Pàmies.
Regidor